خدایا در این روز مرا با جزای خیر و مقبول حضرتت قرار ده که پسند خودت و پسند رسولت گردد و استوار باشد فروعش بر اصولش، به حق سرور ما محمد(صل الله و علیه و آله و سلم) و آل پاکش و سپاس مخصوص خدایی است که پروردگار جهانیان است

الهی آمین، التماس دعا