خدایا در این روز مرا طاعت خاشعان روزی کن و در آن سینه ام را به بازگشت دلدادگان باز کن، به امان خود ای امان خائفان

الهی آمین، التماس دعا