سلام شهید بی سر

سلام شهید راه خدا

سلام شهیدی که باعث بیداری خیلیا شد

شهید حججی، تو که رفتی پیش اباعبدالله (ع)، میشه برای من و امثال منم دعا کنید که کمی تغییر کنیم، هر روز گناه و هر روز توبه لفظی، هر روز گناه و هر روز و هر روز و هر روز تکرار

کاش با برگشتت به کشورت ایران، منم برگشتی داشته باشم از گناه به سمت و راهی که تو هم رمزات رفتین

دلم میخواد جوری توبه کنم که راهی به سمت گناه برام نمونه

کاش ...