خداحافظ گناه

خداحافظ ابلیس

تا جایی که میدونم، یک قدم مونده تا با اکثر گناهام ازم دور شن

نمیدونم آخرش چی میشه اما کاش روزی بگم "خداحافظ ابلیس"

خدایا اگه اون اتفاق درسته، التماس میکنم درستش کن

تو از همه بهتر میدونی، برای همینه که از خودت میخوام

یا الله، همه رو از گناهاشون دور کن

هممون رو پاک آفریدی، نذار بیش از این با ابلیس آشنا شیم