خوش به حال افرادی که عشق رو با چهار حرف میشناسن

"ح"

"س"

"ی"

"ن"

همینو بس

اگه شما هم جزو این افراد هستید، من و بقیه دوستان رو از یاد نبرید و دعامون کنید