اینو یکی از دوستان عزیز تهیه کرده.

در راستای ایجاد وحدت بین شیعه و سنی و دوری از تفرقه هست.

البته افرادی که پشت این شبکه ها هستن جز این شبکه ها، سایت های زیادی هم ایجاد کرده اند که امیدوارم بتونم اون سایت ها رو هم اطلاع رسانی کنم.

شبکه های تفرقه افکن

یا حق