از مرحوم آیت الله العظمی بهجت (رحمة الله علیه) سوال شد:

چی کنیم تا نماز صبحمان قضا نشود؟

در پاسخ فرمودند:

کسی که باقی نمازهایش را در اول وقت بخواند، خدا او را برای نماز صبح بیدار خواهد کرد.

البته به نظر من حقیر، 
نمازی رو فرمودند که بدونیم چی میخونیم و روحمون آسمونی شه

آیت الله بهجت (رحمة الله علیه)