سلام. باید اطراف خود را بهتر بشناسیم و با دید بهتری به پیرامون خود بنگریم.

پیغام مهم:

شبکه های ماهواره ای امام حسین (علیه السلام) 1، 2 و 3، سلام، فدک، اهل بیت، الانوار، الحجة، مرجعیت، عشق العترة، قناة الکربلا،قناة امام حسین (علیه السلام) و هر شبکه ای که به سید صادق شیرازی مربوط است و در آن به مقدسات اهل سنت و شیعه لعن می شود، منحرف ترین و خطرناک ترین شبکه های ماهواره ای هستند. از دیدن آنها جداً پرهیز کنید و این خبر را انتقال دهید تا از اختلاف افتادن بین مسلمانان جلوگیری کرده باشید.

اتحاد شیعه و سنی