چقدر دوست داشتم تا حضرت رو ببینم، حتی تو خواب

ولی نه

بهتره تو دیداری ایشون رو دید

اما نه

میشه یه کار بهتر کرد، میشه با مومن بودن، دل ایشون رو بدست آورد و این بهترینه