خدایا

یعنی میشه خوشحالت کرد و دیگه آدم بده قصه نبود؟

یعنی میشه با تو بود و جز تو با کسی نبود؟

یعنی میشه حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) رو دید و باهاشون صحبت کرد؟

یعنی میشه ایشون رو ناراحت نکرد؟

یعنی میشه با این همه گناه، با ایمان بود؟

یعنی میشه این همه از اسلام دور شد و با کوچکترین کاری برگشت؟

یعنی میشه جز تو به کسی فکر نکرد؟

یعنی میشه فقط و فقط یه خدا داشت و اون هم تو باشی؟

میدونم اینا میشه، فقط کافیه بخوایم، چون دل ما رو میبینی.