توبه

این کلمه رو خیلیا استفاده میکنند، از افرادی که اهل دین هستند تا افرادی که اهل آهنگ پاپ هستند، حتی آهنگ رپ هم درباره توبه خونده شده.
مگه توبه چیه که خیلی از مردم دنبالشن و چرا با این همه پیگیری، گاهی به نتیجه نمیرسن؟ یکی بیاد بگه که چرا؟
مشکل از کجاست؟ انسان؟ ابلیس؟ روش؟ کجای کار میلنگه آخه؟ خسته شدم از گناه، خستههههههههههه
تا کی فقط توبه زبونی؟ تا کی تو عمل کم بیاریم؟ خودمم که اینو مینویسم، از همه بدترم...